Kiểm soát
an ninh

Cung cấp hệ thống quản lý, kiểm soát an ninh toàn diện, thông minh

Nhận diện
khuôn mặt

Công nghệ sinh trắc học để trích suất đặc điểm trên gương mặt

Sử dụng như một chiếc chìa khóa vạn năng, thay thế các biện pháp bảo mật hiện có

Tích hợp vào camera an ninh

Nhận diện được nhiều gương mặt cùng lúc

Khóa vân tay
thông minh

Sử dụng phương thức nhận dạng vân tay để đóng mở cửa

Tích hợp máy quét thẻ từ, mật mã

Có đèn báo, âm báo rõ ràng cho các trường hợp

Có thể mở khóa qua từ xa thông tính năng bluetooth trên điện thoại

Thang máy
thông minh

Hoàn toàn tự động và an toàn

Cửa quay

Kiểm soát an ninh tòa nhà ngay từ cửa ra vào

Máy chủ quản lý

Một máy chủ quản lý toàn bộ thiết bị an ninh

Kiểm soát bằng dữ liệu khuôn mặt hoặc thẻ từ