Smart Elevator

Kiểm soát an ninh đa lớp

Thang máy thông minh

Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực dùng cho việc kiểm soát ra vào các khu vực cần giám sát cũng như sử dụng để gọi thang, mở barrier

TỰ ĐỘNG GỌI THANG

Sử dụng công nghệ Face ID hoặc thẻ để gọi thang

Hệ thống điều khiển điểm đến

Tự động tìm cabin phù hợp với tầng đã được chỉ định

Bảo đảman ninh

Kiểm soát lượt sử dụng thang

Hạn chế khu vực đến đối với từng đối tượng

Sử dụng FaceID hoặc thẻ để gọi thang

Gọi thang đón khách

Tích hợp với thiết bị chuông hình hoặc ứng dụng di động, có thể gọi thang đón khách mà không cần ra khỏi căn hộ